Positief Nieuws:
PassiePagina zoekt redacteuren
PassiePagina.nl online mediazine bijna gereed

Colofon

Geschreven door de redactie

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

PassiePagina - copyright © 2011 - Grafische vormgeving: Pascal Smits

Böddy, jouw persoonlijke gids Rubrieken / Onderwerpen Goednieuwsbrief Over PassiePagina

Belofte maakt schuld


 Ik BEN, dus ik besta!

Ik heb mijn vorm te danken aan Pascal, een bevlogen vormgever in hart en nieren.

Pascal wordt vast niet voor niets 'Passie' genoemd door vrienden en bekenden.

Namasté

GoedNieuwsBrief
Leuk & positief nieuws in je mail

Door je aan te melden op de goednieuwsbrief ontvang je regelmatig tips en handige tools om je leven leuker en aangenamer te maken. Bovendien maak je elke maand kans op een van de boeken die worden aanbevolen op PassiePagina.

Over PassiePagina

PassiePagina is een online mediazine ter bevordering van het geestelijke, lichamelijke en sociale welbevinden van bezoekers. Door middel van kennisdeling, waargebeurde verhalen, positief nieuws en humor probeert PassiePagina toegevoegde waarde te bieden in het leven van de lezers.

copyright PassiePagina, voor een gezonder, gelukkiger en liefdevoller leven!